Thursday, October 16, 2014

Монгол-Герман-Орос хэлний эрх зүйн таль бичиг хэвлэгдэн гарлаа. Өмнөх толиуд нь ихэвчлэн гадаад хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэхэд туслах зорилготой байсан бол энэ толь маань герман хэл рүү хөрвүүлэх гарын авлага болох юм. 2012 оны сүүл 2013 оны сүүлээр энэ толь дээр бага ч болов ажилласандаа баяртай байна.


No comments:

Post a Comment