Monday, July 7, 2014

Capital markt in Mongolia

Үнэт цаасны зах зээл гэж айхтар чухал салбарыг судлах хэцүүхэн даалгавраа энэ удаагийн сурах бичгээрээ өндөрлөв. Дараа дараачийн жилүүдэд гэвч сурах мэдэх зүйл их үлдлээ...

No comments:

Post a Comment