Tuesday, December 3, 2013

Анхны "Mock trial'

ХБНГУ-ын Фрайбург хотын Их Сургуульд суралцах явцад бид 5-6 удаа дадлага хийх ёстой байлаа. Хамгийн эхний дадлагыг Фрайбург хотын анхан шатны шүүхэд хийж байсан бол
дараачийн дадлага Verwaltungsgericht Freiburg байлаа. Ерөнхий шүүгч Ноён Баргэн удирдаад бид хуралдаж байгаа нь энэ...

Би хурал үймүүлж зураг авдаг этгээд...

Katja Barth, Philip энэ тэр..

No comments:

Post a Comment